ΕλληνικάEnglish
Home Στομια Εξαερισμου ΒΡ

ΒΡ

Στόμιο τοίχου, βαρύτητας με 1 σειρά ελεύθερα κινούμενα πτερύγια για απόρριψη του αέρα λόγω υπερπίεσης. Τα πτερύγια είναι παράλληλα στην πρώτη αναφερόμενη διάσταση.

 
Διαφήμιση