ΚΟ

Στόμιο οροφής κυκλικό με σταθερά ομόκεντρα πτερύγια, βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL.