ΕλληνικάEnglish
Home ΣΤΟΜΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ AK-RR

AK-RR

 

Στόμιο οροφής στροβιλισμού με κυκλικό πλαίσιο, τετράγωνης ή κυκλικής διάταξης εξόδων αέρα, ακτινικά διατεταγμένων οι οποίες φέρουν ρυθμιζόμενα πτερύγια οδήγησης του αέρα.

 
Διαφήμιση