ΕλληνικάEnglish
Home ΣΤΟΜΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ SL

SL

Γραμμικό στόμιο με σχισμές (slots), για προσαγωγή ή απαγωγή αέρα και τοποθέτηση σε οροφή ή τοίχο. Η κατεύθυνση της δέσμης του αέρα ελέγχεται μέσω ρυθμιζόμενου πτερυγίου στο εσωτερικό της κάθε σχισμής.

 
Διαφήμιση