ΕλληνικάEnglish
Home ΣΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΖΑΚΙΑ TZΠD-NT

ΤΖΠD-ΝΤ


Στόμιο με σίτα αλουμινίου εμπρός και διάφραγμα πίσω για έλεγχο της ποσότητας του αέρα. Η κίνηση του διαφράγματος γίνεται με ντίζα για τοποθέτηση σε μέρη όπου δεν μπορεί να γίνει με το χέρι. Προτιμώνται για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους για εισαγωγή νωπού αέρα στην εστία.

 
Διαφήμιση